เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามซึ่งเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอน

                                                                                                โดย     อ.มูนีร มูฮำหมัด

                เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อิสลาม ซึ่งได้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญในครั้งแรก นับตั้งแต่อัลลอฮฺ(ซบ) ได้ทรงประทานวะฮียฺลงมา  ซึ่งเป็นการลำดับเหตุการณ์ต่างๆโดยย่อ เพื่อเป็นข้ออ้างอิงทางประวัติศาสตร์แก่ประชาชาติอิสลาม   คือ

1.  การประทานวะฮียฺครั้งแรก

                ท่านหญิงอาอีชะฮฺ รอฎิยัลลอฮฺอันฮา กล่าวว่า วะฮียฺครั้งแรกที่ประทานมายังท่านนบีมุฮัมหมัด(ซล) คือ ท่านญิบรีลได้มาหาท่านนบีซ็อลลัลลอฮฺอลัยฮิวาซัลลัม ขณะที่ท่านปฏิบัติอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ณ.ถ้ำหิรอฮฺ โดยกล่าวกับท่านว่า “จงอ่าน” ท่านนบีซ็อลลัลลอฮฺอลัยฮิวาซัลลัม กล่าวว่า “ฉันอ่านไม่ได้” แล้วท่านญิบรีลก็เข้ามาสวมกอด จนทำให้ท่านนบีซ็อลลัลลอฮฺอลัยฮิวาซัลลัม รู้สึกอึดอัด แล้วท่านก็คลายออก แล้วกล่าวว่า “จงอ่าน” ท่านนบีซ็อลลัลลอฮฺอลัยฮิวาซัลลัม กล่าวว่า “ฉันอ่านไม่เป็น” แล้วท่านญิบรีลก็เข้ามาสวมกอดอีก จนครั้งที่ 3 ท่านได้กล่าวว่า

ความว่า : (1)  จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด

(2)  ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด

(3)  จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง

(4)  ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา

(5)  ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้

                นักวิชาการกล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 17 รอมฎอน ตรงกับ วันที่  6 สิงหาคม ค.ศ. 610 (พ.ศ.1153)

                2. สงความบัดรฺ เกิดขึ้นในวันที่ 17 รอมฎอน ฮ.ศ. 2 ตรงกับเดือนมกราคม ค.ศ. 624 (พ.ศ. 1167) เป็นการทำสงครามระหว่างมุสลิมกับพวกกุเรซ ปรากฏว่ามุสลิมได้รับชัยชนะ

                3. อัลลอฮฺทรงบัญญัติซะกาตฟิฏรฺ ในเดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 2

                4.จัดเตรียมกองทัพเพื่อทำสงครามสนามเพลาะหรือสงครามพันธมิตร ในเดือนรอมฏอน ปี ฮ.ศ. 5 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 1170 (ค.ศ. 627) ส่วนสงครามเพลาะเกิดขึ้นในเดือนเชาวาล ฮ.ศ. 5

                5. พิชิตมักกะฮฺ ในวันที่ 21 รอมฎอน ฮ.ศ. 8 (มกราคม ค.ศ. 630 – พ.ศ. 1173)

               

                6. การทำลายเจว็ดต่างๆ หลังจากการพิชิตมักกะฮฺ โดยที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอลัยฮิวาซัลลัม ได้ใช้ให้คอลิด อิบนฺวะลีด ไปทำลาย อัลอุซซา อัมรฺ อิบนฺลอาศ ไปทำลายสุวาดฺซะอาดฺ อิบนฺเซต อัลอัชฮะลียฺ ไปทำลายมะนาตฺ

                7. ในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 9 คณะผู้แทนจากเมืองฎออิฟและคณะผู้แทนของกษัตริย์แห่งอาณาจักรฮัมอัร ในประเทศเยเมนในปัจจุบัน เดินทางมาพบกับท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอลัยฮิวาซัลลัม และประกาศตนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม

                8. เดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 10 ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอลัยฮิวาซัลลัม  ได้ส่งท่านอาลี อิบนุ อบีฎอลิบ ไปยังเยเมนเพื่อเผยแผ่อิสลาม

                9. เดือน รอมฎอน ปี ฮ.ศ. 53 (ค.ศ. 672 พ.ศ. 1215) ได้มีการพิชิตเกาะโรดส์ (Rodec) ซึ่งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในสมัยของคอลีฟะฮฺมุอาวียะฮฺ อิบนุอบีซุฟยาน

                10. เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 91 (ค.ศ. 710 พ.ศ. 1253) ฎอริก อิบนุซิยาด ได้นำกองทัพมุสลิมพิชิตดินแดนทางตอนใต้ของประเทศสเปนปัจจุบัน ซึ่งแต่ก่อนนี้เรียกว่า "เอ็นดาลูเซีย” 

11. เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 92 (ค.ศ. 711 พ.ศ. 1254) ได้เกิดสงครามระหว่างฎอริก อิบนุซิยาดกับกษัตริย์โรดริกแหล่งเสปนและชัยชนะเป็นของฎอริก

                12. เดือนรอมฏอน ปี 129 (ค.ศ. 746 พ.ศ.1289) อบูมุสลิม อัลดูรอซานี่ ได้เรียกร้องให้ตระกูล อัลอับบอส ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองอาณาจักรอิสลาม

                13. เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 361 (ค.ศ.971 –พ.ศ. 1314) ให้มีการสร้างมัสยิดอัลอัซฮัร ณ. กรุงไคโร เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และเป็นสถานศึกษาวิชาภาษาอาหรับ และศาสนาอิสลาม

                14. เดือนรอมฏอน ปี ฮ.ศ. 584 (ค.ศ. 1187 – พ.ศ. 1730) ซอลาฮุดดีน อัลอัยยูบียฺสามารถเอาชนะพวกครูเสด และได้ยึดดินแดนส่วนใหญ่ที่พวกครูเสดยึดครองไปกลับคืนมา เมื่อถึงเดือนรอมฏอนบรรดาที่ปรึกษาของท่านได้แนะนำให้ท่านหยุดพักการสงครามในเดือนรอมฏอน แต่ท่านกล่าวเหมือนเป็นการเตือนสติว่า“อายุนั้นสั้นนัก และวาระแห่งความตายไม่แน่นอน”แล้วท่านก็ยกกองทัพรุกคืบหน้าต่อไปจนสามารถยึดป้อมซ้อฟดฺได้ในกลางเดือนรอมฏอน

                15. เดือนรอมฏอน ปี ฮ.ศ. 658 (ค.ศ. 1259 – พ.ศ. 1802) กำลังทหารของอาณาจักรมะมาลิกภายใต้การบัญชาของ ซุลฏอน ซ๊อฟุตดีน กุฏูซฺ และมีแม่ทัพชื่อ อัซซอเฮร บัยบรัสสามารถเอาชนะกำลังทหารของพวกมองโกล ภายใต้การบัญชาการของไดโบกอ ผู้แทนของโฮลาโก ณ. สมรภูมิ อัยนฺ ญาลูต ด้วยชัยชนะในครั้งนี้ทำให้หยุดการรุกคืบหน้าของพวกมองโกลในการยึดครองอาณาจักรอิสลามได้สำเร็จ

                16. วันที่17 รอมฏอน ปี ฮ.ศ. 1393 (ค.ศ.1973-พ.ศ.2516) กองทัพอียิปต์ได้บุกข้ามคลองสุเอซเข้าไปยังทะเลทรายซีนายเพื่อยึดดินแดนอียิปต์ที่อิสราเอลยึดครองไปกลับคืนมา

&!&!&!&!&!&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

counter